Logowanie Federacyjne - SETKI USŁUG CYFROWYCH, ALE TYLKO JEDEN login.pb.edu.pl!
To rozwiązanie, które pozwala w prosty i bezpieczny sposób logować się do usług w różnych serwisach krajowych, międzynarodowych oraz lokalnych

Pamiętaj, aby podawać swój login i hasło tylko i wyłącznie na stronie pod adresem https://login.pb.edu.pl
Unikaj logowania się na niezaufanych urządzeniach. Jeśli jest to konieczne, korzystaj z trybu prywatnego przeglądarki internetowej

Korzyści dla Ciebie:
PROSTO - Zapomnij o dziesiątkach różnych loginów i haseł. Zaloguj się do usług tak, jak lubisz
ŁATWO - Jeden łatwy dostęp do wielu cyfrowych usług krajowych, międzynarodowych i wybranych lokalnych na PB
WYGODNIE - Bez konieczności składania papierowych wniosków o założenie konta, itp.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci logują się do usług używając jako login i hasło:

PRACOWNICY DOKTORANCI I STUDENCI
LOGIN: Adres z TetaERP (@pb.edu.pl) Adres z USOSWeb
HASŁO: Hasło LDAP (hasło jednorazowo zmigrowane z poczty PB) Hasło do USOSWeb

Samodzielna zmiana hasła lub reset

PRACOWNICY DOKTORANCI I STUDENCI
Zmiana lub reset hasła Formularz resetowania hasła

UWAGA: Doktoranci proszeni są o kontakt z Panią Agnieszką Sakowicz (a.sakowicz at pb.edu.pl) celem aktualizacji swojego prywatnego adresu email w USOSWeb na adres w domenie Uczelnianej (@doktoranci.pb.edu.pl)

Hasła z poczty PB zostały jednorazowo zmigrowane do usługi katalogowej LDAP i nie są powiązane z logowaniem federacyjnym i dostępem do usług wymienionymi na liście usług lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych
Usługa logowania federacyjnego zapewnia jednolity dostęp do usług krajowych, międzynarodowych oraz wybranych systemów lokalnych Politechniki Białostockiej przy założeniu jednokrotnego logowania do tych wszystkich usług
Wyświetl Regulamin usługi logowania federacyjnego